210427 CBRE、全国13都市オフィスビル市場動向(2021年第1四半期)を発表: 日本経済新

210427 CBRE、全国13都市オフィスビル市場動向(2021年第1四半期)を発表: 日本経済新聞

三大都市空室率は4期連続上昇。賃料の下落基調は継続。 #ニュースリリース #市場調査 https://t.co/RY6nJOyN2V